Fysioterapi

Fysioterapeuten är en inom hälsovården legitimerad yrkesperson som är sakkunnig inom funktionsförmåga och medicinsk träning. Vanligtvis remitteras man av läkare till fysioterapeuten. Samarbetet mellan läkaren garanterar patienten kompetent behandling med professionella undersökningar.

I dagsläget behövs ingen remiss för att besöka fysioterapeut.

I vår fysioterapi ingår följande:

 • OMT
 • Lymfterapi
 • Fascia manipulation (Stecco)
 • Akupunktur
 • Ergonomi
 • Idrottsmedicin
 • Rehabilitering

OMT

Ortopedisk manuell terapi (OMT) är ett specialområde inom fysioterapin där man arbetar med undersökning, behandling och förebyggande av smärta i rygg, leder, muskler och nerver.

OMT bygger på noggranna undersökningar och kliniska slutsatser. Som terapimetod använder man sig bland annat av manuella tekniker (mobilisering, manipulation) och medicinsk träningsterapi.

Med hjälp av en ultraljudsundersökning kan vi snabbt och enkelt hjälpa till att bedöma typ och omfattningen av en skada. Ultraljudsundersökningen är en viktig parameter för att ställa en korrekt diagnos vilket ger oss de allra bästa förutsättningarna för att planera behandling och rehabiliteringsträning.

Ultraljudsundersökningen har till skillnad från traditionell röntgen och datortomografi inga biverkningar.

Lymfterapi

Lymfterapin är ett specialområde inom fysioterapin som behandlar svullnader som orsakats av skador eller sjukdomar där svullnader ingår i symptombilden.

– Medfödda missbildningar av lymfkörteln, borttagning av lymfkörtlar
– Svullnader efter skador och operationer
– Långtgången funktionsnedsättning i vener och venösa bensår
– Inflammatoriska reumatiska sjukdomar, fibromyalgi
– Retningar i nervvävnad, CRPS

I lymfterapin ingår även kompressionsförband och/eller kompressionsstrumpor/ärmar för att garantera bra behandlingsresultat.

Podiatrisk Fysioterapi

I den podiatriska fysioterapin(POFY) fokuserar man på problem i nedre extremiteterna, läs mer om Stegklinik.

Fascia manipulation®

Fascia manipulation® är en manuell metod som grundades av en Italiensk fysioterapeut Luigi Stecco. Efter 40års forskning och kliniskt arbete. Huvudsaklig uppmärksamhet i denna metod riktas i den funktionella relationen mellan muskler, djupfascia. Fascia är en täckhinna som omger muskler, muskelgrupper, blodkärl och nerver och binder ihop vävnader. Fasciamanipulation strävar att normalisera fascians funktion, som leder till normal rörelse och därmed tillfrisknandet av överbelastad och smärtsam struktur. Fascia manipulation är ett registrerat varumärke som får användas endast av utbildade fysioterapeuter och läkare. Fasciamanipulation kan hjälpa dig i alla besvär och funktionsstörningar i rörelse och stödjeorganen tillexempel,

 • Nacke
 • Skulderbesvär
 • Huvudvärk
 • Svindel
 • Tinnitus
 • Whiplash
 • Ryggbesvär
 • Ischias
 • Höft, knäbesvär och Artros
 • Fot, fotledsbesvär tillexempel plantarfascit
 • Belastningsskador
 • Behandling efter skador

Fascia manipulation kan även användas till behandling av funktionsstörningar i inre organen genom att behandla djupa fascior.

Idrottsmedicin

Liksom vid andra skador är behandling och förebyggande av idrottsskador mycket viktigt för idrottande och tränande. Snabb och sakkunnig behandling och rehabilitering efter skador och operationer påskyndar återhämtningen och återgången till idrott, arbete och fritidssysslor.

Akupunktur

Akupunktur i fysioterapin används framförallt som smärtbehandling.

I akupunkturen stimuleras väldefinierade punkter på kroppen genom att penetrera huden och den underliggande vävnaden med nålar.

Ergonomi

En välmående personal är företagets största resurs. Monotona, statiska arbetsställningar belastar och skadar muskler, ryggrad och leder. Korrekta arbetsställningar och mångsidig träning gör att man orkar bättre i sitt arbete.

Arbetsgivaren och arbetstagaren har ett ansvar att förebygga skador till följd av felaktiga eller olämpliga belastningar. Hur arbetsgivarna och arbetstagarna skall gå till väga för att identifiera riskkällor och minska skadorna kan många gånger vara svårt.

Vi har kunskaper inom detta område och kan erbjuda:

Utbildning i belastningsergonomi, ryggskola, friskvård, stresshantering
Företagsbesök, individuell eller i grupp, där man ser över arbetsplatsen och minskar riskfaktorerna för skador, som t ex arbetsställningar, arbetsrörelser, manuell hantering, ensidigt upprepat samt starkt styrt och bundet arbete.

Rehabilitering

Rehabilitering grundar sig på en individuell undersökning, fysioterapeutisk status där aktiv individuellt anpassad medicinsk träningsterapi ingår som en viktig del av återhämtandet. Medicinsk träningsterapi kan innehålla pilatesövningar eller funktionell träning i vårt Fysiogym.