Stegklinik

Alla har användning av bättre fötter!

Stegkliniken är en analys- och behandlingsenhet, som är specialiserad på både barns och vuxnas hållning, rörelse samt analys och behandling av fötternas funktion. Stegklinikernas fysioterapeuter är legitimerade och specialutbildade.

Det finns många orsaker till funktionsfel i nedre extremiteter: medfödda strukturella faktorer, olycksfall, muskelsvagheter, plötslig ökning av belastningsnivån tillexempel graviditet eller övervikt. Felaktiga skor kan också orsaka störningar i fotens normala funktion. Ett funktionsfel i fötterna påverkar hela kroppen.

Vid behov kan specialinlägg (Ortoser) tillverkas för att korrigera fotens hållning och funktion. Specialinläggen passar för träning, arbete och dagligt användande för alla åldrar, och de tillverkas lokalt hos oss.